zamosc.tv

Rozbito zorganizowaną grupę przemytników ludzi

dodano: 21.11.2023

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej działając pod nadzorem prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem imigrantów przez granicę polsko – białoruską do krajów Europy Zachodniej. Aktualnie w toku prowadzonego postępowania występuje 32 podejrzanych.
Postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału SG, nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na organizowaniu wbrew obowiązującym przepisom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przekraczania granicy białorusko-polskiej. Członkowie grupy dokonywali przerzutu obcokrajowców, nieposiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali ich do krajów Europy Zachodniej. Szacuje się, iż mogli oni przemycić w ten sposób około 2 600 osób, zaś cudzoziemiec, który nielegalnie próbował dostać się do Europy, musiał przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów.

 

Z ustaleń dokonanych przez funkcjonariuszy pionu operacyjnego Straży Granicznej oraz prokuratora wynika, iż w skład zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej wchodzą zarówno obywatele Polscy jak również Ukraińcy, Irakijczycy i Białorusini. Proceder działania grupy, polegał na organizowaniu nielegalnej migracji już w Turcji, Iraku i na Białorusi. Imigrantami byli najczęściej Irakijczycy, Syryjczycy i Palestyńczycy, którzy najpierw trafiali na Białoruś, a następnie po nielegalnym przekroczeniu granicy z Polską, byli transportowani w głąb kraju, aż do granicy niemieckiej.

Aktualnie w toku postępowania Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie jest 32 podejrzanych, w tym m.in. obywatele Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji  i Gruzji. Postępowanie, w które zaangażowane zostały służby z Polski, Litwy oraz Niemiec prowadzone jest przy ścisłej współpracy z Eurojustem i Europolem.
Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił sześciu osobom zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk i 264 § 3 kk.
Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wobec jednego z podejrzanych, na wniosek Prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec kolejnych 5 podejrzanych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

 

Dariusz Sienicki

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz