zamosc.tv

Stanowczy sprzeciw

dodano: 24.07.2018

Stanowisko zebrania wiejskiego w związku z planami budowy spalarni odpadów.

Stanowisko zebrania wiejskiego w Szopinku zwołanego w związku z planami budowy spalarni odpadów. w ramach projektu „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” Świetlica wiejska w Szopinku, 17.07.2018 r.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów urządzenia w Ciepłowni przy ulicy Hrubieszowskiej  w Zamościu spalarni odpadów. Uważamy, że lokalizacja tej inwestycji w tym miejscu będzie miała negatywne konsekwencje dla życia okolicznych mieszkańców. Ciepłownia powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku, wówczas tereny wokół stanowiły w większości użytki rolnicze. Spalanie paliw stałych w postaci węgla nie stanowiło wtedy poważniejszego zagrożenia.  Od tego czasu okolice Ciepłowni uległy znaczącej zmianie. Powstały osiedla wielorodzinne przy ulicach Hrubieszowskiej i  Wyszyńskiego w Zamościu, Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II przy ulicy Legionów oraz osiedla domków jednorodzinnych w Szopinku, Kalinowicach, Wólce Panieńskiej, Jatutowie.  Znacząco zwiększyła się liczba osób zamieszkujących w strefie oddziaływania  Ciepłowni. Funkcjonujące w pobliżu Ciepłowni wytwórnie mas bitumicznych już teraz  mają  wpływ na komfort naszego życia i  zdrowia. Jesteśmy pewni, że dodatkowe   zagrożenie wynikające z wdychania niebezpiecznych substancji, powstających w procesie spalania odpadów będzie miało negatywny wpływ na nasze zdrowie,  a dowóz i składowanie na miejscu tego ,,paliwa’’ będzie rodził zagrożenia epidemiologiczne. Znając uciążliwość sąsiedztwa wytwórni mas bitumicznych, czy choćby oczyszczalni ścieków nie wierzymy, że stosowanie wymaganych filtrów będzie niosło oczekiwane efekty.  Nie przekonuje nas informacja, że istnieje konieczność budowy takiej instalacji wynikająca z gospodarki odpadami. Mamy informacje, że funkcjonujące obecnie w województwie lubelskim spalarnie w cementowni Chełm i Rejowiec bez problemu mogą spalać tak jak do tej pory odpady pochodzące z Zamościa i okolic. Cementownie jako zakłady  przemysłowe są do tego znacznie lepiej  przystosowane niż ciepłownia miejska.
Naszym zdaniem planowane w ciepłowni przy ulicy Hrubieszowskiej  przedsięwzięcie ma dla Spółki Veolia Wschód charakter wyłącznie biznesowy.
Nie zgadzamy się na to, aby bogacenie się spółki odbywało się kosztem zdrowia naszego  i naszych dzieci.  Poświęciliśmy  lata pracy i wysiłku finansowego, aby stworzyć dla swoich rodzin odpowiednie warunki do życia.  Naszym największym dobrem jest zdrowie  i bezpieczeństwo. Nie pozwolimy, aby nam to odebrano. Żądamy rezygnacji z realizacji planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku kontynuacji prac nad projektem będziemy zmuszeni do zaostrzenia form naszego protestu.

Ważne informacje o planowanej budowie spalarni odpadów komunalnych w ciepłowni miejskiej przy ulicy Hrubieszowskiej 173 w Zamościu  (Na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia - KIP)  oraz informacji z bip  urzędu miasta.

    1.    Postępowanie  o wydanie decyzji środowiskowej na zadanie pod nazwą ,, Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” na wniosek Veoli Wschód  zostało wszczęte przez administrację UM w dniu   16.04.2018r ( bip, UM)
Wnioskodawca w KIP wskazuje że w tego rodzaju przedsięwzięciach nie ma obligatoryjnego wymogu sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. (  Organ administracji może na tym etapie wydać pozytywną decyzję)
    2.    Na przełomie maja i czerwca pojawiają się plotki, że w ramach rozbudowy planuje się uruchomienie spalarni odpadów…
    3.    14.06.2017 Wójt Gminy Zamość występuje do UM Zamość w trybie udostępnienia informacji publicznej o Kartę informacyjną Projektu w tej sprawie. Otrzymuję ja drogą mailową w dniu 29.06.2018r
    4.    Urząd miasta zdecydował  postanowieniem z dnia 05.07.2018  o konieczności sporządzenia raportu środowiskowego o możliwym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
    5.    Wnioskodawca zleca i opłaca ten raport, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, iż raport końcowy będzie dla wnioskodawcy pozytywny.  Trudno określić jak długo będzie ten raport pisany ( prawdopodobnie co najmniej kilka miesięcy
    6.    KIP zakłada w zależności od rodzaju technologii  ( dwie do wyboru) spalanie od    17.005Mg/rok  do  21 253 Mg/rok ;  z tego samego opracowania wynika, że region Zamojski wytwarza około 11 438 Mg/rok ton odpadów, które można termicznie przekształcić , a do 2028 będzie wytwarzał 11 438Mg/rok – ( po co więc aż taki duży zapas w projekcie?)
- w obu technologiach dopuszcza  spalanie między innymi gumy, tworzyw sztucznych, tekstyliów;
- możliwość składowania ,, buforowania” ,,paliwa” na okres 5 dni;
- możliwość funkcjonowania 24 godziny/dobę;
- potrzebę dostawienia kolejnego emitera spalin ( komina)
- transport odpadów z RIPOK samochodami do przewozu odpadów;
- KIP przewiduje najwyższe zdaniem projektantów standardy bezpieczeństwa dla środowiska;
- KIP wskazuje że inwestycja będzie prowadzona na działkach o nr 132/1, 132/2 i 110/5   na ogólnodostępnym systemie informacji przestrzennej  miasta Zamościa, w tym miejscu jest jedna działka o nr 132 ( prawdopodobnie nie zdążono w elektronicznej wersji odznaczyć  wprowadzonych w ewidencji gruntów zmian) ważne jest jednak to, że Veolia przygotowując się do inwestycji  dokonała podziału w ten sposób. Prawdopodobnie po to,  aby wykluczyć  dotychczasowych sąsiadów jako strony postępowania administracyjnego.
 

Uwagi :
Wnioskodawca rozumiejąc, że  proponowana inwestycja może wywołać reakcję społeczną zarówno poprzez nazwę inwestycji jak i  postaranie się, aby nie było konieczności zawiadamiania o postępowaniu stron ( wycięcie działki wewnątrz), dążył do ukrycia właściwego celu, licząc iż uda się uzyskać niezbędne uzgodnienia bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że spalarnia ma być domknięciem systemu gospodarki odpadami dla Zamościa i okolic. Jednocześnie wskazuje, że funkcjonujące przy cementowniach Chełm i Rejowiec spalarnie  w których już dzisiaj spalane są odpady                       z Zamościa i okolic mają możliwości ,, przerobowe’’ wykorzystane w połowie??????
Można się więc domyślać, że przedsięwzięcie ma charakter wyłącznie biznesowy i tak go trzeba traktować.

Dnia 17.07.2018 obyło się zebranie wiejskie w Szopinku, na którym przedstawiono założenia KIP.  Uczestniczyli w nim  mieszkańcy Szopinka,  Kalinowic, Wólki Panieńskiej, Jatutowa i kilku z Zamościa w ogólnej liczbie 177 ( lista obecności). Uczestnicy jednogłośnie wypowiedzieli przeciw tej lokalizacji dla inwestycji argumentując to  obawą o zdrowie i uciążliwością. Podjęli wspólne stanowisko w sprawie oraz zobowiązali organizatorów do podjęcia działań zmierzających do niedopuszczenia do tej inwestycji.  

Radny Rady Powiatu Zamojskiego
Konrad Dziuba

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze (34)

~Nie kłam
- 19:57, 29.08.2018
Obecne władze żadnych pozwoleń nie wydały. Poprzednie władze w 2007 roku zmieniły plan zagospodarowania. Nie kłam.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~nie dla spalarni
- 19:24, 29.08.2018
Ludzie spalarnia działa przez całą dobę, przez cały rok. Spalany jest plastik, opony, szmaty. Produktem są rakotwórcze dioksyny. Korzyści dla mieszkańców okolic spalarni żadne; brak instalacji ciepłowniczej, brak obniżenia kosztów odbioru śmieci. Spalarnia ma spalać 20 tys ton śmieci. Zamość produkuje 11 tyś. Więc połowa będzie dowożona skądkolwiek. Śmieci przyjeżdżają z całego świata do Polski ktoś na tym tylko pieniądze robi. Jest to zwykły biznes, a nie zapotrzebowanie lokalne. Składowanie śmieci, których zapas ma wystarczyć na co najmniej 5 dni wolnych od pracy to też dodatkowy smród, zanieczyszczenie gleby, wód gruntowych i powietrza. Filtry na kominach po pół roku przestają być sprawdzane i w powietrze lecą wszystkie toksyny. Nikt z mieszkańców tego nie sprawdzi bo nawet nie zostanie wpuszczony na teren spalarni. Zatrudnienie znajdzie 10 osób. W okolicy powstają osiedla domów jednorodzinnych i ci mieszkańcy będą narażeni na utratę zdrowi i życia. Niech Veolia Wschód buduje sobie spalarnie we Francji czy w Austrii. Pozwolenie wydały władze miasta Zamość. Mieszkańcy zwrocie się o pomoc do polityków, do osób wpływowych, do Wojewody Lubelskiego, do mediów, załóżcie stronę internetową. Nie może tak być, żeby jakiś inwestor robił na tej ziemi co chce.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Do "intelektualisty"
- 13:16, 17.08.2018
Jeżeli twoje wykształcenie jest wprost proporcjonalne do umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz intelektu to chciałbym wyrazić współczucie włodarzom uczelni, do której dane było ci uczęszczać. I nie wydaje mi się buraku aby była to jakaś prestizowa jednostka edukacyjna.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~KOndziu
- 11:12, 10.08.2018
Jesteś debilem. Gaz się skończy za 50 lat, będzie więc z każdym rokiem coraz droższy. Śmieci zaś produkować będziemy zawsze. Taka ludzka natura. Spalajmy więc gaz, uzależnijmy się od rosji i utońmy w górze śmieci.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~to widać i słychać
- 10:59, 10.08.2018
Czas najwyższy przejść na kotłownie gazowe, są ekologiczne i nowoczesne. Są tańsze w eksploatacji- taka jest przyszłość --spełniają wymogi ochrony środowiska. Za dużo smrodu i trucizn, za mało rozumu w ludzkich głowach przez zatrutą atmosferę.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Do przedmowcy
- 18:11, 30.07.2018
Świetnie tam sobie radzą mówisz uczony! A ludzie nie protestują tam? No patrz! TAM TEŻ WSZYSCY PO PODSTAWÓWCE?
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~do wroga i innych, którzy przerwali edukację w szkole podstawowej
- 12:48, 30.07.2018
Spalarnia nie jest wcale potrzebna. Jest to zwykły biznes, a nie zapotrzebowanie lokalne. Obecnie nasze śmieci są wysyłane do CEMEXu - świetnie sobie tam z nimi radzą. Myślicie, że będziecie mieli ogrzewanie za darmo? Że odbiór Waszych śmieci będzie tańszy? Przecież to interes, który sam będzie dyktował stawki. Jak Zamość się na nie nie zgodzi to śmieci będą przyjeżdżały może nawet i z całego świata. Pieniądz to pieniądz. Każda osoba, która mówi o rozwoju miasta i gminy, a jednocześnie pochwala budowę spalarni, sama sobie przeczy. "Jakoś naszym rodakom ,nierzadko z tytułem magistra nie ujmuje praca przy truskawka" - tytuł magistra nie ma żadnej wartości, więc gratuluję argumentu. "Polacy powinni pracować w Polsce i czerpać z tego tytułu profity. Powinniśmy być dumnym narodem a nie armią tanich pracowników z przeznaczeniem na eksport." - widzę, że tutaj nawet podstawówka była ciężka do zaliczenia skoro padło stwierdzenie, że praca w śmieciach jest powodem do dumy BO NA POLSKIEJ ZIEMI TE ŚMIECI SĄ oraz, że osoby tam pracujące nie będą "tanimi pracownikami" - pewnie kokosy będą zarabiać. Brawo.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Wróg publiczny
- 08:56, 28.07.2018
Jeżeli spalarnia zostałaby wybudowana zgodnie ze standardami jakie są w kilku krajach Europy Zachodniej ,zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa to ryzyko toksyczności dla okolicznych mieszkańców byłoby naprawdę minimalne. Spalarnie i różnego rodzaju segregownie odpadów funkcjonują w wielu zachodnioeuropejskich miastach i gdyby nie napis na bramie nikt by nie przypuszczał ,że tam spalane są jakiekolwiek śmiecie. Do tego dochodzi jeszcze profilaktyka prozdrowotna szeroko kreowana przez lokalne samorządy i tamtejszą służbe zdrowia.Niestety biorąc pod uwagę nasze polskie realia a zwłaszcza te standardy obowiązujące w Polsce wschodniej a mam na myśli konkretnie nasz region, istnieje w pełni uzasadnione podejrzenie że nie będzie ta inwestycja wykonana poprawnie. Obecnie rządząca naszym regionem "grupa" niejednokrotnie wykazuje się brakiem wiedzy i kompetencji przy dużo prostszych inwestycjach jak na przykład budowa dróg i chodników tudzież montaż oznakowania. Reasumując spalarnia jest jak najbardziej potrzebna i w pełni uzasadnioną inwestycją ale nie z tymi ludźmi ,którzy obecnie pełnią funkcję urzędnicze zarówno w gminie jak i powiecie. Tutaj temat jest dużo bardziej złożony więc szczegóły pominę... Morał z tego taki, że potrzebna jest radykalna zmiana a zbliżające się wybory samorządowe będą ku temu najlepszą okazją.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~@do przedmówcy
- 17:05, 27.07.2018
Rak rozwija się jak wirus. Spalarnia może przyspieszyć ten rozwój. To nie o to chodzi, żeby liczba chorych na raka wzrastała. Niestety spalarnia śmieci nigdy nie będzie bezpieczna. Tak samo jak wyziewy z niektórych zamojskich domowych kominów.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Do cebularzy
- 15:51, 27.07.2018
A jak nasze lokalne śmiecie są palone w innym miejscu i kogoś innego zatruwają to jest ok?
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~do przedmówcy
- 09:00, 27.07.2018
Nie ma spalarni a jakoś oddział onkologiczny jest przepełniony. Strzał chybiony!
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~@do poprzednika
- 08:35, 27.07.2018
Praca w spalarni powodem do dumy? Wg mnie najprędzej będzie powodem do leczenia onkologicznego.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Do poprzednika 2
- 21:38, 26.07.2018
Czy praca w spalarni odpadów jest bardziej upokarzająca niż czołganie się w błocie i mieszkanie w kontenerach w krajach tak zwanej Unii Europejskiej ? No chyba że jest pan zwolennikiem takiego układu a później przyjeżdża pan swoim Passatem tudzież Audi i pokazuje się z żoną jako rzekomy kierownik w Zamojskiej Twierdzy na przedświątecznych zakupach... w przekonaniu jaką wy jesteście cudowną rodziną na pokaz. Proszę się puknąć w głowę. Polacy powinni pracować w Polsce i czerpać z tego tytułu profity. Powinniśmy być dumnym narodem a nie armią tanich pracownikow z przeznaczeniem na eksport.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Do poprzednika
- 21:25, 26.07.2018
Jakoś naszym rodakom ,nierzadko z tytułem magistra nie ujmuje praca przy truskawkach w upokarzających warunkach w Niemczech tudzież Holandii albo podmywanie starych dziadków we Włoszech. nie rozumiem dlaczego ma pan zastrzeżenia co do jakości pracy wykonywanej przez Polaków na swojej ojczystej ziemi.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~anonim
- 20:42, 26.07.2018
@Wróg publiczny "Spalarnia odpadów (...) dałaby pracę wielu mieszkańcom Gminy Zamość. (...) Nic się na terenie naszego regionu nie dzieje aby tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi." Świetne podejście, żeby dawać młodym ludziom prace przy śmieciach. Rozumiem, że autor w podobny sposób zarabia na życie. Nie chciało się uczyć w szkole, prawda? @Praca Z tego co mówią pracownicy ciepłowni to kiedyś pracowało tam około 200 osób, a po przejęciu przez Veolie liczba ta została zredukowana do 50.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Praca
- 09:42, 26.07.2018
Praca dla wielu mieszkańców? A gdzie ta praca? Przy sortowaniu odpadów? Przy obsłudze kotłów? A dla ilu mieszkancow to będzie praca? Zapytajcie veolie ilu pracowników zwolnili przejmując ciepłownię żeby im się opłacało. Wystarczy poczytać na stronie veolii odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania, np cyt. "Jakie korzyści przyniesie inwestycja dla mieszkańców (zatrudnienie, podatki, inne)?" Odpowiedz: zmniejszenie cen produkowanego ciepła, zmniejszenie opłat za odpady..itp. Jakoś zapomnieli o tych setkach miejsc pracy wspomnieć.. Argument zatrudnienia obala sama veolia.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Do przedmowcy
- 22:31, 25.07.2018
Piszesz o gminie czy o mieście?
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Wróg publiczny
- 20:24, 25.07.2018
Trzeba w Zamościu zniszczyć wszystko co tylko można zniszczyć i co daloby potencjalne miejsca pracy. Spalarnia odpadów jest bardzo szkodliwa, pomijając fakt że dałaby pracę wielu mieszkańcom Gminy Zamość. Wytwórnia mas bitumicznych w sitańcu tudzież wysokim to również bardzo szkodliwe obiekty. Nie ważne że tam znalazłoby zatrudnienie mnóstwo ludzi. Fabryka samolotów w Mokrem również była nie na rękę w wielu lokalnym politykom. pomijając fakt że była wstępnie nawiązana współpraca z jedną ze szkół wyższych a w powyższej fabryce znalazłoby miejsce kilkaset osób. Zamojski PKS również się nie opłacał obecnie rządzącym, wyprzedano wszystkie obiekty jakie można tylko było wyprzedać a na ich miejsce postawiono zachodnioeuropejskie markety. Zamość okazuje się głupszym od Biłgoraja który zakupił w leasing nowe Mercedesy sprintery i tłucze codziennie przywozy regionalne niebieskimi busami a Zamojski PKS zbankrutował. Wytwórnia biomasy na karolówce również jak widać nie miała prawa bytu. Zaklady mięsne - NIE, Fabryki Mebli - NIE, Mleczarnia- NIE, Delia - NIE. Nic się na terenie naszego regionu nie dzieje aby tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi. Obecnie rządząca klika cieszy się budowaniem kapliczek , altanek, chodników na odwal i dróg które za 2 lata się rozpadną. Cieszy się z rautów i imprez za nie małe pieniądze a za które można by wybudować kilometry np. chodników.Najlepiej wszystkich co mają pojęcie wygonić za granicę a zostawić ciemną masę która będzie oddawała na was głosy. Ludzie aktywni są pomawianie,,ośmieszani i dyskredytowani. Jeden z waszych prawdopodobnych kandydatów na radnego jest bardzo aktywny na tym forum pomawiając innych mieszkańców i stosując stalinowskie metody. Ciekawe tylko czy tego się sam wyuczył czy miał jakieś szkolenia. A może to z doświadczenia starszych stażem.Chocisz z drugiej strony intelektem nie grzeszy.Zwisa mi kalafiorem Czy jestem namierzany przez administratora czy nie. Nie mniej jednak nie wystawia dobrego świadectwa zarówno sobie jaki i swoim "przełożonym" przez, których został namaszczony. Zwisa mi również czy wymieniacie się informacjami. Chociaż jak was mijam codziennie to sporo można wywnioskować po waszych wyrazach twarzy. Fałsz, obłuda i zakłamanie i anty Polskie działanie.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Waldek
- 14:26, 25.07.2018
Nikt nie zagwarantuje, że spalarnia nie będzie emitować szkodliwych i trujących dymów, sam transport śmieci i ich składowanie nawet krótkotrwałe w tak bliskim sąsiedztwie osiedli jest szalonym pomysłem. Kto zagwarantuje, że tereny rolnicze, sady, hodowle nie zostaną skażone w jakiś sposób? Miejsca pracy w spalarni kosztem ludzi żyjących z rolnictwa - chory pomysł, jesteśmy rejonem typowo rolniczym. Może chodzi oto, że przy całej tej inwestycji można się nieźle "nachapać", a po wszystkim nikt nie będzie niczego kontrolował. Pazerność ludzi mających jakikolwiek wpływ w tej sprawie jest zatrważająca.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~@@smog
- 10:00, 25.07.2018
Ważne jest dla mnie zdrowie moich dzieci. Jestem przeciwniczką spalarni. Nie podoba mi się, że w sezonie grzewczym nikt z RM i gminy nie robi spotkań, żeby zwalczyć trucicieli. "Kilkaset razy więcej zanieczyszczeń" - to znaczy, że ludzie mogą sobie palić czym chcą bo jest mniej trujące od spalarni? Trucizna to trucizna. Skąd taki iloczyn? Brzmi jakby to co się dzieje w zimie było jakąś błahostka. W Polsce co roku umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrza prawie 45 tys. osób (dla porównania - populacja Zamościa to ok. 65 tys.). Powinno się zwalczać zarówno spalarnie, jak i patologie z piecami.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~@smog
- 09:21, 25.07.2018
To dobrze, że ekologia jest dla Ciebie ważna. Mając taką energię zaangażuj się w walkę ze spalarnią, która emitowała by może kilkaset razy więcej zanieczyszczeń niż kominy prywatne, może nawet kilka tysięcy więcej I nie ma na świecie takich filtrów, które wychwyciłyby wszystkie pierwiastki rakotwórcze z takiego komina. Jedynie mieszkańcy mogą w tej kwestii zadziałać.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~smog
- 22:44, 24.07.2018
Mam nadzieję, że po wyborach też wszyscy zaczną walczyć o czyste powietrze. Już teraz w sezonie grzecznym ludzie z Zamościa i okolic palą w piecach śmieciami, butelkami, butami, meblami... W zimie tak śmierdzi, że wyjść się z domu nie da. Nie przekonuje mnie argument, że kogoś nie stać i musi palić tanim, ruskim mułem węglopodobnym. Jeśli by mnie nie było stać na dom to bym nie mieszkał w domu tylko w bloku. Nikt na siłę nie trzyma. To nasze dzieci i wnuki leżąc na onkologii będą pytały "mamo, czemu mam raka?". Bo mamusia nie zrobiła nic jak sąsiad dorzucał kolejny worek śmieci do pieca... Bo głupio i nie wypada...
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~hrubieszowska
- 22:33, 24.07.2018
?, Ścigany, Dialog - wiadomo, że te komentarze napisała jedna osoba, która zapewne będzie beneficjentem spalarni. Otóż miejsc pracy w nowoczesnych spalarniach nie ma za dużo - większość to stanowiska inżynierskie, a nie pachołki od przerzucania śmieci i szukania szczurów. Nikt się nie nabierze na "niech śmierdzi, przynajmniej som piniążki".
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~@Nowak
- 20:30, 24.07.2018
Myślisz się. Spalarnia byłaby dużo bardziej szkodliwa. Palenie węglem nie daje takich spalin jak gumy, tworzywa i inne chemikalia. Żadne filtry nie pomogą. I nie próbuj ocieplać wizerunku spalarni.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~nowak
- 20:28, 24.07.2018
Zbudować komin ,instalację ,a następnie palić odpady,spalarnia mniej szkodliwa niż jesienno-zimowe wypalanie śmieci w domowych kotłach c.o.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~weeex kurwa nie pierdol
- 18:16, 24.07.2018
SKORO INWESTYCJA MA SŁUŻYĆ MIESZKAŃCOM I JEST STWORZONA Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH - bo przecież po to są podatki które ida na inwestycje, to chyba kurwa LUDZIE MAJĄ PRAWO ZADECYDOWAĆ CZY CHCĄ CZY NIE CHCĄ...?!?!?!?!!?
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Dialog
- 14:56, 24.07.2018
Jest inwestor trzeba rozmawiać o miejscach pracy
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~mieszkaniec
- 13:57, 24.07.2018
Zatruje niestety mieszkańców gminy i miasta Zamość, mieszkańcy okolicy, nie odpuszczajcie! Nie pozwólcie na tę inwestycję! Tak naprawdę nie wiadomo, co tam będzie spalane. Poza tym składowanie śmieci przez 5 dni spowoduje, że zalęgną się tam szczury. Jak się ma do tego Zamojski Klaster Energetyki, w którym Veolia została liderem? Czy nie spowoduje braku protestu ze strony miasta? W tej sprawie potrzeba zdecydowanej reakcji mieszkańców.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~kto sieje zamęt
- 13:11, 24.07.2018
Cytat- Na przełomie maja i czerwca pojawiają się plotki... Coraz lepiej.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Ścigany
- 13:05, 24.07.2018
Ile etatów dla mieszkańców przewiduję spalarnia.
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~do Małe Ciche
- 12:52, 24.07.2018
lecz się
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~Małe Ciche
- 12:40, 24.07.2018
na zezwolenie na budowę spalarni nawet przysłowiowe psy nie szczekają a 4 pieski zamojskie już podchwyciły temat i dawaj siać ferment, to tak chyba już zaczęła się kampania wyborcza; spokojnie - we czworo nie złapiecie fotela w ratuszu a my, mieszkańcy podchodzimy do sprawy ze spokojem i śledzimy sprawę , jak trzeba będziemy rozmawiać z głową a nie z wami ogonami
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~?
- 11:29, 24.07.2018
ile ludzie zatruje?
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV

~?
- 11:15, 24.07.2018
Ile miejsc pracy da spalarnia?
Odpowiedzi: 0
0
0
Odpowiedz
Komentarz do wątku

Prosimy o kulturalną dyskusję.

Wysyłając ten komentarz akceptujesz regulamin serwisu Zamosc.TV