zamosc.tv

Informacja z UM Zamość

dodano: 08.06.2024

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r.  Prezydent Miasta Zamość działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) podał do publicznej wiadomości, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych.

Po 10 czerwca 2024 r. pojazd, którego rejestracja została wygaszona, może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Prezydentowi Miasta Zamość przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i  zawarty jest w załączniku do ww. Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Inne - Ogłoszenia.

 

 

Zespół Prasowy

Urząd Miasta Zamość

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz