zamosc.tv

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030

dodano: 31.05.2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).
 Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie: od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 1 lipca 2023 r. w następujących formach:
1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Zamość, którego celem jest prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030, a także zebranie uwag, opinii i propozycji.
 
Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Sali Consulatus
Ratusza Miejskiego, Rynek Wielki 13, II piętro,
w dniu 12 czerwca 2023 roku w godzinach 14.00 – 16.00.
 

2. Zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 a) drogą elektroniczną na adres e-mail:
annajasiak@zamosc.pl lub arturpiaseczny@zamosc.pl w tytule: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub,
b) drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Miasta Zamość,
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych,
ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość,
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub,
c) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, w godzinach pracy urzędu.
 
3. Zbierania uwag ustnych od dnia 30 maja 2023 r. do dnia 1 lipca 2023 r. w Urzędzie Miasta Zamość, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu.
 
Uwagi, opinie i propozycje niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Formularz konsultacyjny oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030 dostępne będą od dnia 30.05.2023 r.:
a) w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość, ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość, II piętro, pokój nr 17.
b) w wersji elektronicznej :
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość pod adresem internetowym https://umzamosc.bip.lubelskie.pl  (zakładka: Inne→Ogłoszenia),
- na stronie Miasta Zamość pod adresem internetowym http://zamosc.pl (zakładka: Aktualności i komunikaty),
- na stronie Zamojskiej Akademii Rewitalizacji pod adresem internetowym: http://rewitalizacja.zamosc.pl
 
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość pod adresem internetowym https://umzamosc.bip.lubelskie.pl oraz na stronie Zamojskiej Akademii Rewitalizacji pod adresem internetowym: http://rewitalizacja.zamosc.pl

Dokumenty do pobrania

 

Miasto Zamość

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz