zamosc.tv

315 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

dodano: 15 października 2020

Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 315 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
 
1. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
2.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
3.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
4.  Kobiety w przedziale wieku 41-60  z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
5. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
6. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
7.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
8. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
9. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, narażenie w trakcie ustalania,
10.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
11.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
12.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
13.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
14.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
15.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
16.   Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
17.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
18.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
19.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu  łukowskiego, narażenia nie ustalono,
20.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
21.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
22.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
23.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
24.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
25.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
26.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
27.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
28.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
29.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
30.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
31.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
32.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
33.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
34.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
35.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
36.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
37.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
38.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
39.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
40.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
41.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
42.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
43.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
44.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
45.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
46.  Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
47.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
48.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
49.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
50.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przepadkiem potwierdzonym,
51.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
52.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
53.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenia nie ustalono,
54.  Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
55.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
56.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
57.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
58.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
59.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
60.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
61.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
62.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
63.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
64.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
65.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
66.  Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
67.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
68.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
69.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
70.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
71.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
72.  Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
73.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
74.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
75.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
76.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
77.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
78.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
79.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
80.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
81.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
82.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
83.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
84.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
85.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
86.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
87.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
88.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
89.  Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
90.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
91.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
92.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
93.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
94.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Chełma, styczność z przypadkiem  potwierdzonym,
95.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
96.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
97.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
98.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia w trakcie ustalania,
99.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
100. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
101. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
102. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenia nie ustalono,
103.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie nie ustalono,
104. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
105.Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
106. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
107. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
108. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
109. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,
110. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
111. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
112. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
113. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
114. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
115. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
116. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
117. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
118. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
119. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
120. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
121. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
122. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
123. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
124. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
125. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
126. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
127. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
128. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
129. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Chełma, narażenia nie ustalono,
130. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
131. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
132. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
133. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
134. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
135. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
136. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
137. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
138. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
139. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
140. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
141. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
142. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
143. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
144. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
145. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
146. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
147. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
148. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
149. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
150. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
151. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
152. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
153. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
154. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
155. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
156. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
157. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
158. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
159. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
160. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
161. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
162. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
163. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
164. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
165. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
166. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
167. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
168. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
169. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
170. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
171. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
172. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
173. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
174. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
175. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
176. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
177. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
178. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
179. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
180. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
181. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
182. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
183. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
184. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
185. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
186. Kobiety w przedziale wieku 21-40 Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
187. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
188. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
189. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
190. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
191. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
192. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
193. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
194. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
195. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
196. Kobiety w przedziale wieku 41-60  z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
197. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
198. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
199. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Chełma, narażenia nie ustalono,
200. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Chełma, narażenia nie ustalono,
201. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
202. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
203. Mężczyzny w przedziale wieku, 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
204. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
205. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat Chełma, narażenia nie ustalono,
206. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
207. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, narażenia nie ustalono,
208. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
209. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
210. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
211. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
212. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
213. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
214. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
215. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
216. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
217. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
218. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
219. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
220. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
221. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
222. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
223. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
224. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
225. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
226. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
227. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
228. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
229. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
230. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
231. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
232. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
233. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
234. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
235. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
236. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
237. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
238. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
239. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
240. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
241. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
242. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
243. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
244. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
245. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
246. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
247. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
248. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
249. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
250. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
251. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
252. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
253. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
254. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
255. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
256. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
257. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
258. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
259. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
260. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
261. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
262. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
263. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
264. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
265. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
266. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
267. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
268. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
269. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
270. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
271. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
272. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
273. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
274. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
275. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
276. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
277. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
278. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
279. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
280. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
281. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
282. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
283. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
284. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
285. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,
286. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
287. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
288. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
289. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
290. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
291. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
292. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
293. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
294. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
295. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
296. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
297. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
298. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
299. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
300. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
301. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
302. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
303. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
304. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
305. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
306. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
307. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
308. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
309. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
310.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
311.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
312. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
313.   Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
314. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
315. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.
 Do dnia 15 października 2020 roku potwierdzono łącznie 5571 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2879 ozdrowieńców i zarejestrowano 91 zgonów. Aktualnie 311 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 15524 poddanych kwarantannie i 520 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 

Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego
 


 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz