zamosc.tv

284 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

dodano: 16 października 2020

Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 284 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:
1. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
2. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
3. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
4. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
5. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
6. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
7. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
8. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
9. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenie nie ustalono,
10. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
11.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
12.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
13.  Mężczyzny powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
14.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
15.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
16.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
17.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
18.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
19.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
20.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
21.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
22.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
23.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
24.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
25.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
26.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
27.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
28.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
29.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
30.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
31.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
32.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
33.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
34.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
35.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
36.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
37.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
38.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
39.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
40.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
41.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
42.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
43.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
44.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z  przypadkiem potwierdzonym,
45.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
46.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
47.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
48.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
49.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
50.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
51.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
52.  Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
53.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
54.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
55.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
56.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
57.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
58.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
59.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
60.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
61.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
62.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
63.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
64.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
65.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
66.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
67.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
68.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
69.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
70.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
71.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
72.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
73.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
74.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
75.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
76.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
77.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
78.  Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
79.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
80.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
81.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
82.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
83.  Kobiety powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
84.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
85.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
86.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
87.  Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
88.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
89.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
90.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
91.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
92.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
93.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
94.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
95.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
96.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
97.  Kobiety powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
98.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
99.  Kobiety powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
100.                     Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
101. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
102. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
103. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
104. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
105. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
106. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
107. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
108. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
109. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
110. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
111. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
112. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
113. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
114. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
115. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
116. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
117. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
118. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
119. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
120. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
121. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
122. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
123. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
124. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
125. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
126. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
127. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
128. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
129. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
130. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
131. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
132. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
133. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
134. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
135. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
136. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
137. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
138. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
139. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
140. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
141. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
142. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
143. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
144. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
145. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
146. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
147. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
148. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
149. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
150. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
151. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
152. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
153. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
154. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
155. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
156. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
157. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
158. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
159. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
160. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
161. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
162. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
163. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
164. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
165. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
166. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
167. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
168. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
169. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
170. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
171. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
172. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
173. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
174. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
175. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
176. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
177. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
178. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
179. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
180. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
181. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
182. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
183. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
184. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
185. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
186. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
187. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
188. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
189. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
190. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
191. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
192. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
193. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
194. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
195. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
196. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
197. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
198. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
199. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
200. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
201. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
202. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
203. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
204. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
205. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
206. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
207. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
208. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
209. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
210.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
211. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
212. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
213. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
214. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
215. Kobiety  w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
216. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
217. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
218. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
219. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
220. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
221. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
222. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
223. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
224. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
225. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
226. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
227. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
228. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
229. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
230. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
231. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
232. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
233. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
234. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
235. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
236. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
237. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
238. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
239. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
240. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
241. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
242. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
243. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
244. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
245. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
246. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
247. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
248. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
249. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
250. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
251. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
252. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
253. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
254. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
255. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
256. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
257. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
258. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
259. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
260. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
261. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
262. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
263. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
264. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
265. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
266. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
267. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
268. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
269. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
270. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
271. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie
272. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
273. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
274. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
275. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
276. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
277. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
278. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
279. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
280. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
281. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
282. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
283. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
284. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.
 Do dnia 16 października 2020 roku potwierdzono łącznie 5855 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2982 ozdrowieńców i zarejestrowano 102 zgony. Aktualnie 310 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 17776 poddanych kwarantannie i 441 objętych nadzorem epidemiologicznym.
 

Agnieszka Strzępka
Rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego

 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz