zamosc.tv

Czasowe zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60

dodano: 30 października 2020

Informuję, że decyzją z dn. 30 października 2020 r. Wojewoda Lubelski polecił Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia
13 listopada 2020 r., w nadzorowanych lub podległych: placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60
roku życia, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja została wydana na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 
Agnieszka Strzępka
rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 12:26, 31 października 2020 przez: pytanie

Seniorrzy do domu i dobrze. .A co zrobić z pijakami i łobuzami którzy pod wpływem alkoholu chodzą bez masek i stwarzają zagrożenie,ą na zwracane im uwagi ubliżają ludziom i kierują w ich stronę grożby karalne, a nawet próbują atakować?. Czy nie należy zająć się terenem wokół sklepów z alkoholem i w pobliżu tych sklepów. A może ograniczyć dostęp do alkoholu, bo to nie jest artykuł pierwszej potrzeby. .Policjanci maja zajęcie przy zabezpieczaniu demonstracji. Więc kto to zrobi? Zacytuj