zamosc.tv

XLVII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 27.09.2022

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w spawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zamość do roku 2030.
6. Prezentacja działalności Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” w latach 2008 – 2022.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Bortatycze).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Wieprzec – Wychody).
11. Informacja o realizacji zadań finansowanych dotacjami z programów krajowych i unijnych.
12. Informacja o realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość.
14. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zamość oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy za I półrocze 2022 roku w tym stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.
15. Informacja o pracy Wójta Gminy.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na wnioski radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz