zamosc.tv

Zgłoś przedsięwzięcie rewitalizacyjne

dodano: 08.02.2023

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Zamość na lata 2023-2030. W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu rewitalizacji Miasta Zamość zapraszamy Państwa do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych. Informujemy, że nabór został przedłużony do dnia 25 lutego 2023 r.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe lub z programów rządowych na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
 
Gminny Program Rewitalizacji będzie określał cele, kierunki działania i sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom obszaru rewitalizacji (obszaru zdegradowanego) Miasta Zamość, który obejmuje następujące osiedla: Nowe Miasto, Partyzantów, Planty, Promyk i Stare Miasto.
 
 
Formularz adresowany jest do:
* osób fizycznych,
* instytucji publicznych,
* organizacji pozarządowych, kół, klubów,
* kościołów i związków wyznaniowych,
* spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
* szkół wyższych/szkoły niepubliczne,
* podmiotów gospodarczych
 
 
Wypełniony formularz można składać:
* drogą elektroniczną na adres: annajasiak@zamosc.pl, arturpiaseczny@zamosc.pl w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
* drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13; 22-400 Zamość z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
* bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, w godzinach pracy urzędu.
 
 
Termin składania formularzy:
Formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można składać do dnia 25 lutego 2023 r.
 
Formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępny jest na stronie Zamojskiej Akademii Rewitalizacji pod adresem internetowym:  http://rewitalizacja.zamosc.pl/news/67/zglos-przedsiewziecie-rewitalizacyjne.html
 
Szczegółowe informacje na temat Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zamość na lata 2023-2030 znajdują się pod adresem internetowym Zamojskiej Akademii Rewitalizacji: http://rewitalizacja.zamosc.pl

 

Miasto Zamość

 

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz