zamosc.tv

Umowa między Politechniką Rzeszowską i Gminą Lubycza Królewska w sprawie konkursu architektonicznego

dodano: 07.05.2021

Sygnatariuszami umowy byli rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński. Strony zobowiązały się do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej” mającego na celu zaprojektowanie terenów miejskich oraz wyłonienia najlepszych prac projektowych.

Podczas podpisania umowy obecni byli m.in. Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych; Mariusz Lewko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej; prof. dr hab. inż. Lech Lichołai – dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.
Organizatorem konkursu są burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat objęli burmistrz i Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonego terenu w Lubyczy Królewskiej. Zwycięski projekt będzie stanowił materiał pomocniczy dla dalszych rozważań projektowanych.
Uczestnikami mogą być wyłącznie studenci Politechniki Rzeszowskiej. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja kwalifikacyjna rozpatrzy zgłoszenia zawierające pracę projektową oraz podpisaną kartę zgłoszenia uczestnictwa, dokona wyboru ośmiu najlepszych prac i nominuje je do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu sąd konkursowy rozpatrzy nominowane przez komisję kwalifikacyjną prace konkursowe i dokona wyboru nagród oraz wyróżnień regulaminowych. Prace projektowe mogą być opracowywane indywidulanie lub w zespole. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu jest złożenie pracy projektowej wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa do Komisji Kwalifikacyjnej do 31 maja 2021 r.
Głównym kryterium oceny prac projektowych zgłaszanych do konkursu będą wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te będą oceniane pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia oraz nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę będą również brane rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Przywołane aspekty oceny prac nie stanowią elementów równoprawnych, wartościujących prace w jednakowy sposób. Sąd konkursowy dokona indywidualnej oceny każdej z prac.
W przypadku wykorzystania całości lub wybranych części prac konkursowych do zagospodarowania przestrzeni Lubyczy Królewskiej Gmina zobowiązuje się do oznaczenia tej przestrzeni tablicą informacyjną lub w inny ustalony sposób. Oznaczenie to powinno zawierać informację, że zagospodarowanie wykonano na podstawie prac konkursowych powstałych w ramach konkursu studenckiego Politechniki Rzeszowskiej pt. „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”.

 

Damian Gębarowski
Rzecznik prasowy
Dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz