zamosc.tv

XXIX sesja Rady Miasta Zamość

dodano: 19.02.2021

XXIX Sesja w dniu 22 lutego 2021, godz. 13:00 w Sali Consulatus.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2020 rok.
8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2020 roku oraz zamierzenia na 2021 rok.
9. Przyjęcie informacji z działalności komisji Rady Miasta za 2020 r.
10. Przyjęcie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta za 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przekazania petycji według właściwości,
2) przyjęcia Zamojskiego Programu dla Rodziców "Jestem OK" na lata 2021-2025,
3) przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 2 w Zamościu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia,
4) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta Zamość do 2030 r." w tym, trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
5) zmiany uchwały nr XXVII/435/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 20 - Zachodnie Przedmieście Lubelskie - Cz. Zachodnia przy skrzyżowaniu ulicy Generała Stanisława Maczka i ulicy Wiejskiej),
7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,
8) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/198/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Zamościu,
9) zmiany Statutu Miasta Zamość,
10) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
13. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Komunikaty i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz