zamosc.tv

LVIII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 29.08.2023

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości- drogi wewnętrzne w m. Lipsko (obręb geod. Kolonia Topornica, działki: nr 209/5 o pow. 0,12 ha, nr 209/46 o pow. 0,0680 ha, nr 209/47 o pow. 0,0429 ha, nr 209/43 o pow. 0,0569 ha).
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chyża w Gminie Zamość- powiększenie istniejącego Cmentarza Komunalnego wraz ze strefami ochrony sanitarnej.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w miejscowości Płoskie położonej w Gminie Zamość – dotyczy działek nr ew. 501/28, 501/30 w obrębie geodezyjnym Płoskie.
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Skokówka położonej w Gminie Zamość – dotyczy działek powstałych z podziału nieruchomości oznaczonej nr – dotyczy działek 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5,62/6, 62/7 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9 o pow. ok 1,73 ha.
11. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zamość.
13. Informacja o realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2023 r.
14. Informacja o realizacji zadań finansowanych dotacjami z programów krajowych i unijnych.
15. Informacja z pracy Wójta.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na wnioski radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz