zamosc.tv

XXXII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 29.06.2021 w Wydarzenia

Porządek obrad :                                                                                 
    •    Otwarcie sesji.
    •    Stwierdzenie quorum.
    •    Przyjęcie porządku obrad.
    •    Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
    •    Interpelacje i zapytania radnych.
    •    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    •    Wnioski radnych.
    •    Odpowiedzi na wnioski radnych.
    •    Wybór Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy.
    •    Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    •    Prezentacja kandydatów,
    •    Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    •    Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
    •    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu.
    •    Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    •    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
    •    Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zamość w roku szkolnym 2021/2022.
    •    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Zawada)
    •    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Zawada).
    •    Projekt uchwały uchylający uchwałę nr VI/54/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
    •    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  (obręb Mokre).
    •    Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych i wycinkowych drzew tworzących aleję zabytkową w Zawadzie.
    •    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zamość do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i
          harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu jej konsultacji.
    •    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminą Zamość od Gminy
          Nielisz częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
    •    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zamość a Miastem Zamość 
         powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
         odprowadzania ścieków.
    •    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Zamość od Gminy
         Szczebrzeszyn częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
    •    Projekt uchwały w sprawie  obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zamość służebnościami przesyłu.
    •    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.
    •    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.
    •    Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
    •    Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
    •    Informacja o pracy Wójta.
    •    Zakończenie sesji.

 

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz