zamosc.tv

I Sesja VI kadencji Samorządu Gminy Zamość

dodano: 03.12.2010 w Wydarzenia

W wydarzeniach tych uczestniczyli także: Mieczysław Skiba płk pożarnictwa, Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Bogumiła Hildebrand, wicestarosta powiatu zamojskiego ubiegłej kadencji, radni powiatu zamojskiego, sołtysi, prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przewodniczące Kół  Gospodyń Wiejskich, dyrektorzy szkół, kadra kierownicza Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Zamość oraz mieszkańcy Gminy Zamość. Po Mszy Świętej zgromadzeni udali się do świetlicy, gdzie po odsłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego Pani Urszula Dudzińska Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła nowo wybranym radnym i wójtowi zaświadczenia potwierdzające decyzję wyborców. Pierwszą sesję tej kadencji otworzył i poprowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zamość najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław Osiak. Każdy z radnych ślubował wypełnienie zobowiązania zawartego w słowach roty „Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński ślubował: „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Następnie Rada podjęła swoje pierwsze decyzje i uchwały. Na Przewodniczącego Rady Gminy Zamość wybrano Pana Jerzego Bondyrę. Funkcję dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Zamość powierzono Panom: Kazimierzowi Skibie i Stanisławowi Osiakowi. Wspólnie ustalono, że Radni będą pracować w komisjach Rady Gminy, liczących nie więcej niż po 5 osób. W wyniku głosowania wyłoniono składy wszystkich czterech, stałych komisji Rady Gminy Zamość: programowo-budżetowej, oświatowo-społecznej, rewizyjnej, rozwoju i rolnictwa.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz