zamosc.tv

LV sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 29.05.2023

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za 2022 r.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Sołectwa Chyża cytat: o podjęcie decyzji mających na celu udzielenie Powiatowi Zamojskiemu dotacji w stosownej wysokości z przeznaczeniem na dokończenie w 2023 roku budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chyża.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb geod. Sitaniec Błonie).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiem pomocy finansowej.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty, przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i przyjęcia uchwały przez radę gminy.
12. Projekt uchwały w sprawie w rozpatrzenia petycji Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad komisji Rady Gminy Zamość przez odpowiednich pracowników oraz udostępnienie zapisu na stronie BiP i/lub stronie internetowej http://www.gminazamosc.pl.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalania wysokości i zasad, na jakich radnym gminy przysługują diety poprzez dokonanie zapisów odnoszących się do pomniejszenia o 20 % za nieobecność radnego na posiedzeniu komisji RGZ.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o podjęcie w formie uchwały stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie z powodu zniesienia przez Komisję Unii Europejskiej ceł na płody rolne z Ukrainy co ma wpływ na przeogromne i niekontrolowane ilości zbóż co skutkuje, że rolnicy nie mogą sprzedać swoich produktów. Wnoszę o przekazanie wypracowanego stanowiska Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Aktywów Państwowych.
15. Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku Mieszkanki Gminy Zamość (cytat): o zajęcie stanowiska w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II na najbliższej sesji Rady Gminy Zamość w dniu 29 marca 2023 r.
17. Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek – etap II w Gminie Zamość.
19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVI /420/22 Rady Gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb geod. Płoskie).
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb geod. Szopinek).
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb geod. Szopinek).
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb geod. Szopinek).
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb geod. Szopinek).
25. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za rok 2022.
26. Informacja z pracy Wójta.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
29. Wnioski radnych.
30. Odpowiedzi na wnioski radnych.
31. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
32. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
33. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz