zamosc.tv

LIV sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 25.04.2023

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym Rady Gminy przysługują diety.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zamościa.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb Chyża)
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Chyża Kolonia, Siedliska, Wysokie.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość
12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.
13. Ocena sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
14. Ocena informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
15. Informacja Wójta Gminy z realizacji programu preferencyjnej sprzedaży węgla.
16. Informacja z pracy Wójta.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na wnioski radnych.
21. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz