zamosc.tv

L sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 28.12.2022

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
8. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania za poniesioną szkodę lub wykupienia nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Sprawozdanie z realizacji wniosków stałych Komisji Rady Gminy.
10. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2023 – 2030).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2023 rok.
12. Informacja z pracy Wójta.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski radnych.
17. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
19. Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz