zamosc.tv

XLV sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 28.07.2022

Porządek obrad:

 • ­Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zamość na lata 2022-2025.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji  rządowej przez Gminę Zamość.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków  budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu  ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych  oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 • Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok:
  • Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
  • Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
  • Centrum Usług Wspólnych,
  • Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
  • Urzędu Gminy Zamość.
 • Raport o stanie Gminy Zamość za 2021 rok:
  • przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2021,
  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
  • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
   • przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
   • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 14.06.2022 r.),
  • rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia gminy – dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2021 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 • Informacja o pracy Wójta Gminy.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 • Wnioski radnych.
 • Odpowiedzi na wnioski radnych.
 • Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
 • Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
 • Zakończenie sesji.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz