zamosc.tv

XLIII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 27.04.2022

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
7) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI /384/22 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2022 r.
8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Płoskie).
9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Sitaniec Błonie).
10) Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
11) Ocena sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
12) Informacja o pracy Wójta Gminy.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15) Wnioski radnych.
16) Odpowiedzi na wnioski radnych.
17) Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
18) Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
19) Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym: