zamosc.tv

XXXIV sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 28.07.2021

Porządek obrad :                                                                                 
    •    Otwarcie sesji.
    •    Stwierdzenie quorum.
    •    Przyjęcie porządku obrad.
    •    Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
    •    Interpelacje i zapytania radnych.
    •    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    •    Wnioski radnych.
    •    Odpowiedzi na wnioski radnych.
    •    Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    •    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
    •    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Zamość.
    •    Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy Komisji Rewizyjnej.
    •    Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok:
    •    Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem,
    •    Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
    •    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu,
    •    Centrum Usług Wspólnych,
    •    Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość,
    •    Urzędu Gminy Zamość.
    •    Raport o stanie Gminy Zamość za 2020 rok:
    •    przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2020,
    •    debata nad raportem,
    •    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.
    •    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:
    •    wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,
    •    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
    •    przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,
    •    wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 02.06.2021r.),
    •    rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia gminy – dyskusja,
    •    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2020 rok,
    •    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
    •    Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
    •    Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
    •    Informacja o pracy Wójta.
    •    Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz