zamosc.tv

XXVIII sesja Rady Gminy Zamość

dodano: 24.03.2021

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wnioski radnych.
Odpowiedzi na wnioski radnych.
Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały w  sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Białowola).
Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
Ocena funkcjonowania programu Funduszu Sołeckiego lat 2016 - 2020.
Informacja o pracy Wójta gminy.
Zakończenie sesji.

Oceń wideo:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz