gminazamosc.tv

III Festiwal TOTUS TUUS

dodano: 24 kwietnia 2018, źródło: gminazamosc.pl

III Festiwal TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Patriotycznej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Lipsko 2018 pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Ryszarda Gliwińskiego – Wójta Gminy Zamość.

REGULAMIN
TERMIN i MIEJSCE: 13.05.2018 r. (niedziela), w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku (Gmina Zamość).
CEL: pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez propagowanie pieśni maryjnej i religijnej, jako języka jedności; integracja międzypokoleniowa uzdolnionych wokalnie dzieci, młodzieży i dorosłych; ukazanie przez wielki dar śpiewu i muzyki wartości wiary, kultury i polskich tradycji regionalnych, umożliwienie utalentowanym osobom zdobycia nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych; wzajemna wymiana doświadczeń.
ORGANIZATORZY: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
ORGANY WSPIERAJĄCE: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ i społeczna grupa aktywnych mieszkańców parafii.
ZAŁOŻENIA FESTIWALU: Festiwal ma charakter konkursu. Wokaliści występują w dwóch kategoriach z podziałem na podkategorie wiekowe:
1. Soliści: a) dzieci do lat 12; b) młodzież do lat 19; c) dorośli;
2. Zespoły, w tym duety: a) dzieci do lat 12; b) młodzież do lat 19; c) dorośli.
JURY: Występy ocenia Jury, które przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, uwzględniając umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt Jury jest ostateczny.
ORGANIZACJA: godz. 11:45 – zbiórka w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, godz. 12:00 – uroczysta Msza Święta, inaugurująca festiwal, godz. 13:30 – otwarcie festiwalu, godz. 13:45 – 17:30 – przesłuchania konkursowe, godz. 17:30 – koncert gości specjalnych (w tym czasie obrady jury), ewentualnie dodatkowo konkurs wiedzy o Papieżu św. Janie Pawle II i objawieniach fatimskich, godz. 18.15 – ogłoszenie wyników festiwalu i wręczenie nagród, godz. 19:00 – zakończenie festiwalu Apelem Jasnogórskim.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby działające przy różnego rodzaju placówkach (szkoły, parafie, domy i ośrodki kultury, świetlice, itp.).
2. Wykonawcy zobowiązani są przygotować maksymalnie 2 utwory: maryjny i patriotyczny.
3. Czas występu jednego wykonawcy jest ograniczony do 8 minut, a przekroczenie czasu może skutkować wyłączeniem wykonawcy z konkursu.
4. Występujący mogą skorzystać z własnego podkładu muzycznego w formie pliku audio na płycie CD lub pendrive. Nośnik z podkładami należy dostarczyć akustykowi przed występem. Mile widziana jest aranżacja muzyczna wykonywana na żywo.
5. Zakwalifikowanie się do konkursu następuje na podstawie dostarczenia prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia, podpisanej przez prowadzącego daną placówkę i opiekuna Wykonawcy. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą e-mail na adres gok@gminazamosc.pl lub pocztą listową lub osobiście do biura administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 26.
6. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.05.2018 r. UWAGA! Liczba zakwalifikowanych solistów i zespołów jest ograniczona do maksymalnie 25 podmiotów wykonawczych. Decyduje chronologiczna kolejność zgłoszeń.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań fonograficznych, nagrań wideo, mających na celu dokumentację i promocję wydarzenia. Za wykorzystanie tychże materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
8. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas trwania festiwalu.
10. W trakcie festiwalu wykonawcy mogą rozprowadzać swoje płyty, przy czym należy o tym wcześniej poinformować Organizatorów.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
12. Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczy w festiwalu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów lub rodziców.

 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 22:45, 24 kwietnia 2018 przez: uwaga

Nie praktykuje się co roku zmieniać zasad. Zwłaszcza, że w celach nawet wzmianki o patriotyzmie nie ma. Jeśli jest po raz 3 to nie z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Raczej w roku jubileuszu. Zacytuj

dodano: 10:47, 24 kwietnia 2018 przez: Do profesjonalisty

Manipulacja pierwszych lotów. Plakat na Hrubieszów a festiwal w Lipsku. Jeszcze omdlenia i wycieranie nosa wstaw. Zacytuj