gminazamosc.tv

IV Przegląd Fotografii Zamojskiej

dodano: 13 marca 2018, źródło: zdk.zamosc.pl

IV Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.

Czwarty Przegląd odbywa się pod hasłem „Fotografia ojczysta” i nie jest ograniczony tematycznie. Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamościa.
Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.
Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia.
Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające , uczące się lub pracujące
w Zamościu.
2. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone
w 1 zestaw.
5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mchfoto@wp.pl
 Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG. Plik powinien być przygotowany do druku w formacie 30×45. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB i rozdzielczość 300 DPI. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01.
Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.
6. Nadesłanie prace jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 luty 1994 z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Dz. U. Nr 24 z późn. zm.
7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZDK zdjęć prezentowanych na wystawie oraz prezentowania ich na innych wystawach.
8. Autorzy najlepszych prac otrzymają medale Fotoklubu RP oraz nagrody rzeczowe.

 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz