gminazamosc.tv

Zgłoszenia kandydatów na funkcję 
urzędników wyborczych

dodano: 22 lutego 2018

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję 
urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu
 

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej 
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. 
W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję 
o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.
Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na  okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.
Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:
* posiadać wykształcenie wyższe;
*  nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
* nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;
* nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;
* nie mogą być członkami  partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
* nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
* muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.
Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia  13 marca 2018 r., na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościuul. Partyzantów 3, pok. 230, 22-400 Zamość. Więcej na https://zamosc.kbw.gov.pl336_Wydarzenia1/0/24279_Informacja_o_zasadach_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_urzednikow_wyborczych_na_obszarze_wlasciwosci__Delegatury_KBW_w_Zamosciu

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 20:26, 23 lutego 2018 przez: bbb

super Zacytuj