gminazamosc.tv

Józef Śmiech "Ciąg" - Jak było naprawdę

dodano: 15 lutego 2018

Dnia 12 lutego 2018 r. w sali Klubu Garnizonowego 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Józef Śmiech "Ciąg" - Jak było naprawdę?” –  kolejnego projektu zrealizowanego z inicjatywy posła S. Zawiślaka przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z TVP 3 Oddział w Lublinie. Premiera filmu uzyskała zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej wieloletniego programu Niepodległa.

Tuż przed 76 rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową przedstawiony został efekt wieloletnich starań ŚZŻAK O/Z o filmowe podjęcie tematu oskarżenia o zdradę jednego z najwybitniejszych dowódców AK na Zamojszczyźnie. Oskarżono patriotę walczącego w kampanii wrześniowej 1939 r., jednego z pierwszych twórców podziemia na Zamojszczyźnie, żołnierza ZWZ - AK – odznaczonego licznymi odznaczeniami  m.in. najwyższym polskim, nadawanym za zasługi bojowe, odznaczeniem wojskowym - Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie - Krzyżem Walecznych, dowódcy 3 batalionu 9 pp AK, więzionego 10 lat po wojnie przez reżim komunistyczny.
Przypominamy, że jako Związek, po opublikowaniu w Kronice Tygodnia dn. 20 maja 2008 r. tekstu „ Druga twarz bohatera”, w którym autor artykułu oskarżył J. Śmiecha  o  zdradę, przekazywaliśmy opinii publicznej informację, że 7 lipca 2008 r.  23 żołnierzy AK podpisało oświadczenie w obronie pamięci śp. J. Śmiecha. Z kolei po przeprowadzeniu kwerendy dokumentów w IPN dnia 16 lutego 2009 r podobne pisemne stanowisko zajął Zarząd ŚZŻAK O/Z.  Nasze działania otrzymały społeczne wyrazy poparcia.
Wykonana, wspólna praca producentów filmu, szczególnie jego reżyserów M. i R. Kołodziejczyków, oraz wnuka ciotecznego śp. J. Śmiecha Sebastiana Szajnera ( podjął się roli osoby analizującej podniesiony w filmie trudny temat ) została przedstawiona do publicznej oceny. Przeprowadzenie na rzecz filmu kwerendy istniejących dokumentów, zweryfikowanie ich poprzez dotarcie do wszelkich osób chcących zabrać głos w sprawie rzekomej zdrady śp. J. Śmiecha w efekcie pozwoliło ukazać poruszony w filmie problem w szerszym kontekście. Film pozwala poznać trudne powojenne życie bohaterów walki o wolną Polskę, represjonowanych przez komunistyczne państwo polskie. Widz może ocenić czy w tej kontrowersyjnej sprawie prawidłowo zastosowano metody badawcze, rozstrzygnąć co jest ważniejsze - ubeckie dokumenty czy świadectwa  rodaków. Ostatecznie czy można oskarżyć o zdradę bohatera - wybitnego dowódcę AK, więzionego po wojnie za swoją godną postawę Polaka - patrioty. Film zaaranżowany w kierunku przedstawienia ważnych dla analizowanego tematu dokumentów, relacji osób, ostatecznie jednak nie osądza lecz oddaje Widzom prawo podjęcia decyzji o tym jaka jest prawda.
Dziękujemy wszystkim gościom, którzy w liczbie około 400 osób zaszczycili swoją obecnością premierę filmu. Obecność tak licznej widowni potwierdziła słuszność naszej decyzji o zmierzeniu się z  trudnym tematem dociekania prawdy o naszej historii, jak pokazują liczne przykłady, tak często zafałszowywanej.
Zaproszenie na uroczystą premierę przyjęło wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in. Jerzy Chróścikowski -  Senator RP, Piotr Olszówka - Poseł na Sejm RP, Ryszard Montusiewicz - Dyrektor TVP 3 Lublin, Magdalena i Rafał Kołodziejczyk – reżyserzy filmu, reprezentujący J. E. Ks. Biskupa dr Mariana Rojka - Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  Ks. Michał Maciołek – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, reprezentujący: Wojewodę Lubelskiego - Agata Grula - Dyrektor Generalny LUW w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty - Tomasz Zieliński – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krzysztof Gałaszkiewicz - Dyrektor  Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Piotr Gawryszczak– Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Zdzisław Antoń – Dyrektor KRUS Oddział Lublin, Magdalena Dołgan – Wiceprezydent Miasta Zamość, Henryk Matej – Starosta Zamojski, Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lub. – Przewodniczący Rady Programowej TVP Lublin, Kazimierz Misztal - Burmistrz Miasta Krasnobród, Jan Skiba - Burmistrz Miasta Zwierzyniec, Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość, Leon Bulak - Wójt Gminy Sułów, Marian Szuper – Wójt Gminy Radecznica, Waldemar Greniuk – Wójt Gminy Grabowiec, płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, ppłk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ppłk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr Tomasz Dąbkowski – reprezentujący Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, kpt Jacek Wiśniewski reprezentujący 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka. Dobrzańskiego ps. „Hubala”, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński - Komendant Miejski PSP w Zamościu, kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz - Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Andrzej Olborski - Dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Dariusz Zagdański – Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, Marek Skomorowski – Prezes Zarządu PZZ w Zamościu, Władysław Kardasz – Właściciel Drukarni Atylla, Jan Szymanik – Prokurent ZDI sp. z o.o., Andrzej Skiba – V-ce prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o., Zbigniew Wilkos – Prezes Zarządu Euro – Car w Zamości, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Władysław Kasprzak – Właściciel firmy Van Taxi, Stanisław Grześko - Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Andrzej Bubeła – Dyrektor CKF Stylowy w Zamościu, Andrzej Wojtyło – W-ce Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Leszek Tabiszewski – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. Na premierze nie zabrakło także członków rodziny Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” – córki ww. – Elżbiety Cieszkowskiej  oraz występującego w filmie: bratanka ww. - por. Andrzeja Jaroszyńskiego (W-ce prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość) i wnuka ciotecznego ww. - Sebastiana Szajnera. Premiera zgromadziła również liczne grono  członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, także Weteranów AK i przedstawicieli ich rodzin, członków innych patriotycznych organizacji pozarządowych, Dyrektorów i przedstawicieli szkół z naszego regionu, młodzież szkolną, harcerzy, przedstawicieli mediów oraz tłumnie przybyłych mieszkańców miasta Zamość i regionu.
Przybyłych gości oficjalnie powitał Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość – Witold Marucha, który następnie oddał głos Prezesowi ŚZŻAK Okręg Zamość, posłowi na Sejm Sławomirowi Zawiślakowi, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
W swoim wystąpieniu Prezes m.in. podziękował reżyserom Magdalenie i Rafałowi Kołodziejczykom za ogrom pracy włożony w nagranie filmu. Podziękowania za pomoc, współpracę otrzymali także Dyrektor TVP 3 Ryszard Montusiewicz, Sebastian Szajner, oraz   dowództwo Garnizonu Zamość za udostępnienie obiektu na premierę filmu. Wyrazy wdzięczności za finansowe wsparcie produkcji filmu skierowane zostały do  Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Następnie w imieniu Wojewody Lubelskiego, wystąpienie wygłosiła  Dyrektor Generalna LUW w Lublinie Agata Grula - w załączeniu list Wojewody do uczestników uroczystości (w załączeniu przesyłamy także zdjęcia z premiery filmu ze zgodą na ich publikację).
Po części oficjalnej rozpoczęto emisję filmu. Po premierowej projekcji odbyła się  debata na jego temat z producentami filmu – Prezesem ŚZŻAK O/Z Sławomirem Zawiślakiem, Dyrektorem TVP Oddział Lublin Ryszardem Montusiewiczem, reżyserami – Magdaleną i Rafałem Kołodziejczykami oraz Sebastianem Szajnerem – wiodącą postacią w filmie, którzy odpowiadali na zadawane przez widzów pytania, przybliżyli uczestnikom m.in. swoje wrażenia z pracy nad filmem. Link do materiału filmowego autorstwa Pana Mariusza Hryń - Dyskusja po premierze filmu “Józef Śmiech “Ciąg” Jak było naprawdę?” - przesyłamy w załączeniu.
W imieniu członków ŚZZAK Okręg Zamość jego W-ce prezes por. Andrzej Jaroszyński wraz z kpt. Józefem Łabą wręczyli p. Magdalenie Kołodziejczyk wiązankę kwiatów. Następnie organizatorzy zaprosili uczestników premiery na  drobny, słodki poczęstunek.
Zapraszamy na telewizyjną premierę filmu, która odbędzie się w TVP 3 Lublin w sobotę 24 lutego br. o godzinie 20.30. Po tej premierze film zostanie udostępniony na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z www.akzamosc.pl oraz będzie udostępniany przez ŚZŻAK O/Z wszystkim zainteresowanym bezpłatnymi pokazami.
Jednocześnie informujemy, że dzięki uprzejmości dowództwa garnizonu Zamość można będzie także skorzystać z bezpłatnych seansów filmowych, które odbędą się w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem Klubu Batalionowego 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego pod nr tel. 261181224.  

Sekretariat ŚZŻAK
Okręg Zamość

 

Oceń news:
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz

Wasze komentarze

dodano: 13:03, 21 lutego 2018 przez: Andrzej

ok Zacytuj

dodano: 15:27, 15 lutego 2018 przez: kierowca bombowca

A mnie interesuje skąd się nabrało tyle kapitanów i poruczników w tym obecnym AK Zacytuj